Tast inn de to eller tre første sifrene i ditt postnummer for å se butikker/kiosker med VinnVinn lodd i ditt område - eller kun ett siffer for å se et større område.
Alle fire siffer i postnummeret gir deg bare de med nøyaktig samme nummer.
Butikk/Kiosk Adresse Sted